[RECAP] NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP - VIETNAM STARTUP DAY 2022

[RECAP] NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP - VIETNAM STARTUP DAY 2022

Vào hai ngày 25-26 vừa rồi, Bambi Hana đã có cơ hội được trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của mình tại ngày hội này.

Vào hai ngày 25-26 vừa rồi, Bambi Hana đã có cơ hội được trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của mình tại ngày hội này.Vào hai ngày 25-26 vừa rồi, Bambi Hana đã có cơ hội được trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của mình tại ngày hội này.

🙇🏻‍♀️Bambi Hana rất cảm ơn những sự quan tâm, tìm hiểu và góp ý cho sản phẩm của Bambi Hana, chúng tôi sẽ phát triển và cải thiện sản phẩm của mình để cho ra các sản phẩm chất lượng nhất và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các khách hàng.

🔥Cùng xem lại một vài hình ảnh của ngày hội và đón chờ các sản phẩm mới chỉ mới được giới thiệu và trưng bày tại ngày hội nhé!

 

← Bài trước Bài sau →