Kỹ sư kiếm hàng trăm triệu từ nước nhuộm màu cho hoa

Kỹ sư kiếm hàng trăm triệu từ nước nhuộm màu cho hoa

Từ bài tập của con và nhờ có thời gian rảnh vì dịch, anh Lê Trung Hiếu nghiên cứu thành công nước nhuộm màu cho hoa, kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng.

← Bài trước